Ankomst och avresedagar

Övernattningslägren: Ankomst första dagen Barn och ungdomsläger 16 - 17, samling kl 17. Ankomst Fälttävlansläger 19 - 20. Avresa sista dagen Barn och ungdomsläger ca kl 16 och Fälttävlansläger ca kl 16.   

Dagridlägren pågår kl 8.00 - 16.00

shettisrusslagerkadrilj2

Första dagen börjar alltid med information för deltagarna och föräldrarna. De läger det är ankomst 15 - 16 (samling 16)är det fika efteråt och dax att  få provrida sin nya lägerhäst. De läger med sen ankomst provrider sina hästar på morgonen efter och har information i samband med frukosten. Sista dagen är det tävling/uppvisning  då föräldrarna är hjärtligt välkomna att komma och titta! Vi brukar börja avslutningsaktiviteten ca 2 timmar innan avresetiden. 

Övrig information se respektive läger.