Betalning för ridläger sker enligt följande

Föranmälningsavgiften insättes på Bg 5427-2257, Sannas hästar (OBS! NYTT BG nummer!) samtidigt med anmälningsblanketten skickas in.

 Vi skickar en bekräftelse på anmälan när föranmälningsavgiften kommit in.

Resterande avgift insättes senast 14 dagar före lägerstart på samma konto.

Samtliga lägeravgifter hittar ni under respektive lägerperiod om ni klickar här